Laminární box MERCI®

Box pro PCR operace REACT 70

Box speciálně navržený pro přípravu vzorků pro polymerázové řetězové reakce (PCR) a manipulaci s DNA a RNA.

Laminární box MERCI®

Třída I. ISO 3 Ochranný box

Laminární ochranný box MERCI® třídy I. dle ISO 3 ISO/EN 14644-1 pro ochranu produktu před částicovou a bakteriální kontaminací za laminárního vertikálního nebo horizontálního proudění.

Laminární box MERCI®

Třída II. A1/A2, B2 Biohazard

Mikrobiologický laminární box MERCI® třídy II. A1/A2, B2 dle ČSN EN-12469:2000 s HEPA filtry H 14 s účinností 99,999 %. pro ochranu produktu a osob před částicovou a bakteriální kontaminací.

Laminární box MERCI®

Třída III. ISO/FDIS 14644-7 Izolátor

Izolátor MERCI® třídy III. dle normy ISO 14644-1 a třídu těsnosti 16 Pa/min dle normy ISO/FDIS 14644-7, resp. dle EC GMP třída A. Volitelné přechodové transportní komory.