Vlastní projekční oddělení

Ve společnosti MERCI, s.r.o. provádíme již více než 20 let projektové, výrobní a instalační realizace laboratorních interiérů pro celé spektrum oborů a činností. Pracujeme na široké škále investičních projektů různého významu a velikosti a současně také poskytujeme odborné prodejní služby.

Řešení od A do Z

Požadavky našich klientů řešíme komplexně, a to od ideového návrhu laboratorních interiérů přes zpracování projektu, výrobu požadovaných prvků a jejich montáž i zprovoznění až po běžnou provozní údržbu a předepsaný servis. Profesionální tým zaměstnanců a rozsáhlá síť poboček zajišťují optimální dostupnost našich služeb.

Spolupráce při realizaci

Základem úspěšné činnosti společnosti je především ucelený přístup k problematice laboratorních interiérů a vybavení, který zahrnuje soulad stavebních a napojovacích dispozic, laboratorního nábytku a digestoří, instalovaných technologií, personálních požadavků a provozního materiálu. 

Materiálové a legislativní poradenství

Nedílnou součástí je i vyhodnocení materiálových a personálních cest, pracovních metodik, dále tvorba provozních řádů pracovišť a ekonomika a efektivita jejich provozu.

Jako přední český výrobce investuje společnost MERCI do výzkumu a vývoje laboratorního nábytku a do provozních zkoušek pro inovaci používaných materiálů. 

Technologický výzkum

Disponujeme vlastním technologickým a vývojovým oddělením, jehož hlavním cílem je zdokonalování vlastních modelových řad a vytvoření základních předpokladů pro moderní, bezpečné a energeticky efektivní pracoviště. Neméně důležitou prioritou je uvádět na trh takové výrobky, které odpovídají vysokým nárokům pro práci v nejrůznějších typech laboratoří.

Investiční akce

Schopnost projektování a inženýrských prací je důležitá především při zařizování velkých investičních celků, jako jsou nově vznikající kampusy, vědecká centra excelentnosti, rozsáhlé technologické či výrobní parky nebo zdravotnická zařízení.