Bezpečnostní skříň

Na hořlaviny

Bezpečnostní skříň dle ČSN EN 14470-1, EN 16121 pro skladování hořlavin, s dopojením na vzduchotechniku nebo filtrační jednotku, uzamykatelná s požární odolností 90 min (typ 90) nebo 30 min (typ 30).

Bezpečnostní skříň

Na kyseliny a louhy

Bezpečnostní skříň dle ČSN EN 16121 pro skladování kyselin a louhů, s dopojením na vzduchotechniku, uzamykatelná, možnost výsuvných polic a záchytné vany.

Bezpečnostní skříň

Na tlakové lahve

Bezpečnostní skříň dle ČSN EN 14470-2, EN 16121 pro skladování tlahových lahví, s dopojením na vzduchotechniku, uzamykatelná, s požární odolností 90 min (typ 90) nebo 30 min (typ 30).

Bezpečnostní skříň

Pro kombinované skladování

Bezpečnostní skříň dle ČSN EN 14470-1, EN 16121 pro společné skladování hořlavin a chemikálií, s dopojením na vzduchotechniku, uzamykatelná, s požární odolností 90 min (typ 90) nebo 30 min (typ 30).

Bezpečnostní skříň

Skříně pro čisté prostory

Bezpečnostní skříň pro čisté prostory třídy 5 dle EN 14644-1, EN 14470-1, pro skladování hořlavých kapalin, uzamykatelná, s požární odolností 90 min (typ 90) a nutností kontinuálního odsávání.

Bezpečnostní skříň

Skříně pro uložení kanystrů

Bezpečnostní skříň dle ČSN EN 14470-1 pro uložení kanystrů (o objemu 2 a 5 litrů), s přímým odběrem chemikálií, dopojením na vzduchotechniku, uzamykatelná, s požární odolností 90 min (typ 90).

Bezpečnostní skříň

Na chemikálie

Plechová skříň dle EN 16121 pro skladování neagresivních chemikálií, možnost dopojení na vzduchotechniku, uzamykatelná.
Odsávací a filtrační nástavce, výsuvné police, záchytné vany, perforované vložky, police se zvýšenou nosností, stěhovací podstavce a sokly, vypouštěcí systémy, držák dokumentů.