Celokovová digestoř

Variabilní inteligentní digestoř MERCI® G

Celokovová digestoř

Variabilní inteligentní digestoř MERCI® G

Nová generace elektronicky řízené laboratorní digestoře MERCI® G dle EN 14175, variabilita rozmístění ovládacích prvků, osazení odolnou pracovní plochou, vnitřního vyložení a spodních bezpečnostních skříní.

Inovace digestoře MERCI® G

- Možnost osazení pravého, levého nebo spodního panelu

- Snadný přístup k rozvodům medií a ovládací elektronice - snadná servisovatelnost

- Větší přední okno pro více přirozeného světla a lepší přehled o situaci uvnitř digestoře

- Inovativní pozice výstupu vnitřních ventilů nezasahujících do prostoru pracovní plochy

- Větší prostor pracovní plochy vzhledem k vnějším rozměrům digestoře

Základní popis

Vysoce inteligentní celokovové laboratorní digestoře MERCI® G nabízí vysokou variabilitu s možností volby integrovaných médií umístěných na PRAVÉM nebo LEVÉM panelu, popřípadě i na SPODNÍM panelu pod pracovní deskou. Ovládání ventilů médií je umístěno na zaměnitelných kazetách s kapacitou až 6 plynných či kapalných médií. Již standardní výbavou digestoře jsou minimálně 4 zásuvky, vč. vnitřních s ovládáním na řídící jednotce, varianta třífázové zásuvky a 9 typů pracovních desek z chemicky vysoce odolných materiálů pro všechny aplikace v laboratorní praxi. Elektrostatisticky nanášená rezistentní vrstva a volba vnitřího vyložení zvyšují odolnost a životnost i v namáhaných provozech. Digestoře MERCI® G zahrnují od uživatelsky jednoduchých řešení s mechanickým oknem a manuálním ovládáním přes digestoře s elektrickým ovládáním až po inteligentní digestoře, které komunikují s regulačními systémy budov (MaR) a ve vazbě na pohyb nebo polohu pracovního okna dynamicky reguluje množství odtahovaného a zároveň přiváděného vzduchu do laboratoře. Digestoře MERCI® G svou koncepcí a funkčností tvoří srdce každé laboratoře.

Pro různá prostředí

Laboratorní digestoře MERCI® G vyrábíme na základě vašich požadavků nejen pro obecné použití, ale také pro zvýšenou odolnost proti kyselinám a zásadám, rozpouštědlům či vysoké teplotě. Zvýšení užitných vlastností vnitřního prostoru digestoře je možno docílit vyložením stěn a stropu speciálními typy odolných materiálů, které doplňuje širokého spektrum pracovních desek digestoře. Digestoře MERCI® mohou být modifikovány i pro práci v prostředí s rizikem výbuchu dle směrnice ATEX 94/9/EC nebo vybaveny speciálním přídavným spodním odtahem pro práce s těžkými plynů.

Konstrukční materiál

Základním materiálem laboratorních digestoří MERCI® G je ocelový plech, opatřený ochrannými nátěry, zabraňujícími korozi a mechanickému poškození. Z estetického a designového hlediska jsou digestoře MERCI® G finalizovány elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Certifikace

Digestoře MERCI® G jsou certifikovány ve shodě s EN 14175, dle platné legislativy EU a jsou opatřeny značkou CE. Digestoře MERCI® G mají platný certifikát o provedených zkouškách vlastní hlučnosti v souladu s hygienickými normami. Hodnoty z testů vypouštění nebezpečných látek z digestoře na základě EN 14175 či testů tlakové ztráty odpovídají normě předepsaným požadavkům.

Příslušenství

Osazení digestoře

Pro konkrétní nabídku osazení Vaší digestoře vyplňte formulář zde:

Technická specifikace

Celokovová digestoř

Variabilní inteligentní digestoř MERCI® G

Základní parametry digestoří MERCI® G

Šířka digestoře 1200, 1500, 1800, 2100 mm
Hloubka digestoře 900 mm
Výška digestoře 2500 mm
Výška pracovní desky 500, 900 mm
Materiály pracovní desky

litá keramika, sklo,  kyselinovzdorná dlažba, nerez AISI 316, vysokotlaký laminát HPL

Plošné i bodové zatížení pracovních desek má své limity. Konkrétní hodnoty požadovaného zatížení je nutné konzultovat před objednáním! 

Šířka pracovní desky 1195, 1495, 2095 mm
Druhy vyložení vnitřního prostoru keramika, sklo, nerez AISI 316, polypropylen, vysokotlaký laminát HPL

Možnosti osazení médii

Inovativní řešení rozmístění pozic vyměnitelných kazet umožnuje osadit digestoř MERCI® G ovládaní medií VPRAVO, VLEVO nebo na SPODNÍM panelu pod pracovní deskou, a tak splní téměř libovolný požadavek uživatele. Digestoř lze osadit standardně 2 kapalnými a 4 plynnými médii, chladícím okruhem a 4 zásuvkami s krytím IP44 (230V/16A) vč. 2 vnitřních. Při plném osazení je možné ovládat až 17 ventilů médií a současně 8 zásuvek. Doplňkové osazení zahrnuje baterii na deionizovanou vodu, tlakové regulátory plynů a třífázovou zásuvku (400V). Stejně široké možnosti jsou i v případě stavebního napojení digestoří na rozvody médií v objektu.

Ovládání

Různě koncipovaná řídící jednotka digestoře MERCI® G umožnuje volbu náročnosti ovládání od základních funkcí s manuálním posuvem až po elektronicky ovládaný pohyb okna s optickou bezpečnostní závorou a senzorem pro automatické zavření okna při nepřítomnosti obsluhy. Pro speciální aplikace je možné digestoře MERCI® G vybavit nožním ovládáním posuvu pracovního okna.

Ke stažení

Celokovová digestoř

Variabilní inteligentní digestoř MERCI® G

Vážený návštěvníku,

z důvodů detailních a citlivých dat ve vybraných přílohách, souborech ke stažení i dalších materiálech, si Vás dovolujeme požádat o vyplnění údajů.

Naše obchodní oddělení Vás bude kontaktovat a domluví s Vámi prezentaci, schůzku či předání materiálů.

Děkujeme za porozumění,
Váš MERCI tým